Không bài đăng nào có nhãn phạm tấn nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn phạm tấn nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng

VAS PHỐI HỢP VỚI CAMBRIDGE THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CAIE TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 9/5/2018, tại cơ sở Garden Hills, đại diện VAS và Hội đồng Khảo thí Cambridge (CAIE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thành lập ...